Animace – kurzy v roce 2014

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., realizoval pro pedagogy Pardubického kraje v roce 2014 celkem 5 kurzů. Cílem kurzů bylo podpořit rozšíření nabídky možností výuky na školách o metodu galerijní animace – zážitkové výuky podporující kreativitu.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVstupní modul věnovaný zážitkové, animační metodě pro práci se žáky na školách a EVVO byl zaměřený na aktuální výstavy ve Východočeské galerii Pardubice, jednalo se o

  • výstava tří autorů: Vladimír Hanuš – Přistupování k polím, Alva Hajn ve sbírce VČG, Marek Rejent – Sweet Home Vysočina
  • dále pak proběhl animační program Jonáš a velryba, určeným zejména pro ZŠ a MŠ, proběhl v sobotu 7. června 2014. Lektorkami byly Mgr. Pavla Závodná, Mgr. BcA. Veronika Štěrbová, animátorky Východočeské galerie, partnera projektu.

2. modul se věnoval tématu Reflexe smyslového vnímání ve výtvarném umění v animaci a jeho teoretickému pozadí. Byl realizován v sobotu 30. srpna 2014, pod vedením zkušené lektorky Mgr. Evy Francové.

3. modul zaměřený na téma Animace a veřejný prostor měli účastnice možnost absolvovat v sobotu 6. září 2014. Lektorkou byla Lektorka: Šárka Zahálková, BBus (Hons.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA4. modul seznámil pedagožky s tématem Symbol ve výtvarném umění dne 18. října 2014. Lektorem byl doc. Mgr. akad. Mal. Martin Velíšek, Ph.D.

5. modul na téma Práce s digitální fotografií v animaci a Využití papíru v animaci proběhl v sobotu 1. listopadu pod vedením PaedDr. Mgr. Šimona Brejchy.

Metoda animace napomáhá zatraktivnění vzdělávacího procesu pro žáky i vyučující, podporuje rozvoj kreativního a asociativního myšlení, zručnost, zvyšuje zájem o další předměty u jednostranně zaměřených žáků, ale i pedagogů.  Kurzy navazují na požadavky RVP, kde jsou zmiňovány pojmy jako rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků.

Kurzy probíhaly v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích, dále v klubu D29 v Pardubicích a na ZŠ Studánka a ZŠ J. Ressla v Pardubicích.

Kurzy byly realizovány v rámci udržitelnosti projektu “Animace – nová výuková metoda pro školy“ (r. 2009 – 2010).  Kurzy jsou akreditovány na MŠMT pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.