Animace – kurzy pro pedagogy ZŠ, SŠ, ZUŠ

Blíží se opět další den kurzů Animace pro pedagogy – 30. srpna.

Protože jsou ještě volná místa, lze se přihlašovat.

Došlo k jednomu posunu termínu. Konkrétně je to modul PaedDr. Mgr. Šimona Brejchy, který se posouvá na 1. listopadu. Proto raději vkládáme aktuální termíny a program znovu.

Přehled kurzů:

  1. kurz: Vstupní modul – zážitkové, animační metody pro práci se žáky na školách a EVVO, zaměřený na aktuální výstavy ve Východočeské galerii Pardubice

Výstava tří autorů: Vladimír Hanuš – Přistupování k polím, Alva Hajn ve sbírce VČG, Marek Rejent – Sweet Home Vysočina. Animační program Jonáš a velryba, určeným zejména pro MŠ. Výstava: Antonín Slavíček – Kameničky.

již realizováno

2. kurz: Reflexe smyslového vnímání ve výtvarném umění v animaci – teoretické pozadí

Termín: sobota 30. srpna 2014

Lektorka: Mgr. Eva Francová

3. kurz: Animace a veřejný prostor

Termín: 6. září 2014

Lektorka: Šárka Zahálková, BBus (Hons.)

4. kurz: Symbol ve výtvarném umění

Termín: sobota 18. října 2014

Mgr. akad. mal. Martin Velíšek, Ph.D.

Práce s historickými předlohami – zpřítomnění minulosti, vstup do obrazu

5. kurz: Práce s digitální fotografií v animaci 

a

Využití papíru v animaci

Termín: sobota 1. listopadu 2014

Lektor: PaedDr. Mgr. Šimon Brejcha

                     

Cíl kurzů:

Rozšířit nabídku možností výuky na školách o metodu galerijní animace – zážitkové výuky podporující kreativitu.

Více o animaci:

Jedná se o zážitkovou metodu, kdy se účastníci kurzů stávají aktivními aktéry činností, vlastní zkušeností a praktickou činností si osvojují dovednosti, které pak mohou předávat svým žákům. Animace umožňuje interdisciplinární propojování předmětů, např. výtvarné výchovy, dějepisu, hudební výchovy, českého jazyka, fyziky, anglického jazyka, chemie, dramatické a pohybové výchovy, atp. možností je mnoho.

Metoda animace napomáhá zatraktivnění vzdělávacího procesu pro žáky i vyučující, podporuje rozvoj kreativního a asociativního myšlení, zručnost, zvyšuje zájem o další předměty u jednostranně zaměřených žáků, ale i pedagogů, rozvíjí schopnost rozlišovat figuru na pozadí, schopnost sebeprezentace, vysvětlení a obhájení vlastních názorů.  Navazujeme tak na požadavky RVP, kde jsou zmiňovány pojmy jako rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků.

Pro koho jsou kurzy určeny:

Kurzy jsou určeny především pro pedagogy Pardubického kraje.

Akreditace, pilotní odzkoušení kurzů:

Kurzy byly pilotně odzkoušeny během realizace projektu “Animace – nová výuková metoda pro školy“, který byl realizován v letech 2009 – 2010.

Kurzy byly akreditovány na MŠMT pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Absolventi min 3 kurzů obdrží certifikát.

 

Přihlášky do kurzů lze zasílat na: iva.svobodova@upce.cz

nebo Vám je zašleme mailem

Ceny jednotlivých kurzů jsou 250,- Kč.

Projekt: Animace – nová výuková metoda pro školy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kurzy pořádá: Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s.

spolu s partnerem: Východočeská galerie Pardubice

a klubem D29 Pardubice

opvk_logo_color