Přihláška na seminář Podpora pro praktickou výuku fyziky, matematiky a geometrie

Kód kurzu: SMFG2017
Název semináře: Podpora pro praktickou výuku fyziky, matematiky a geometrie
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
nám. Čs. legií 565, Pardubice  


[contact-form to=’iva.svobodova@upce.cz,petra.surova@upce.cz‘ subject=’Přihláška na seminář Základy algoritmizace a úvod do vizuálního programování (kód: SMFG2017)‘][contact-field label=’Kód semináře (SMFG2017)‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Jméno a příjmení%26#x002c; titul‘ type=’name‘ required=’1’/][contact-field label=’Datum narození‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Email‘ type=’email‘ required=’1’/][contact-field label=’Telefon‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Škola‘ type=’text‘ required=’1’/][contact-field label=’Komentář‘ type=’textarea’/][/contact-form]