Přihláška na seminář Podpora pro praktickou výuku fyziky, matematiky a geometrie

Kód kurzu: SMFG2017
Název semináře: Podpora pro praktickou výuku fyziky, matematiky a geometrie
Místo konání: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky,
nám. Čs. legií 565, Pardubice