Technické mateřské školy

TMS_chemieInstitut rozvoje evropských regionů, o.p.s., se bude významným způsobem podílet na realizaci projektu Technické mateřské školy, reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0152 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zahájení realizace projektu: 1. 8. 2014, datum ukončení projektu 30. 6. 2014. Partneři: žadatel projektu Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s., Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (IRER), Societas Rudolphina, o.s., Česká manažerská asociace, o.s, Prefa Kompozita, a.s. Projekt vznikl na základě potřeb mateřských škol i společnosti věnovat pozornost polytechnické výchově již v raném věku. Opírá se o konkrétní zkušenost jednoho z partnerů. Projekt je rozdělen do 7 klíčových aktivit, dvě jsou zaměřeny na vytvoření vzdělávacích programů, jedna na jejich akreditaci a evaluaci projektu, zbývající klíčové aktivity spočívají v realizaci kurzů, exkurzí, seminářů pro pedagogy mateřských škol a závěrečné konference. Novinkou v projektu je gamefikace části vzdělávacího programu. IRER vytváří vzdělávací program Technické mateřské školy – oblast chemie, zajišťuje tu část vzdělávacích aktivit, které se týkají chemie a podílí se na náboru cílové skupiny a zajištění účasti cílové skupiny na konferenci.

O projektu bude informováno i na doméně www.technicke-ms.cz, která je nyní ve výstavbě.

opvk_logo_color