Technické mateřské školy – nabídka odborných seminářů pro pedagogy MŠ

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., dceřiná společnost Univerzity Pardubice, jako jeden z partnerů realizuje projekt Technické mateřské školy, reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0152.CZ.1.07/1.3.00/48.0152.

Technické mateřské školy

Dovolujeme si pozvat pedagogy mateřských škol na ODBORNÝ SEMINÁŘ, který se uskuteční v pátek 21. listopadu 2014 od 13:30 hodin v Hotelu Arnošt v Pardubicích.

Cílem semináře je seznámit Vás a Vaše pedagogy s projektem Technické mateřské školy a nabídnout Vám možnost se tohoto projektu zúčastnit.

Cílem projektu je účinně podpořit profesní rozvoj pedagogů mateřských škol a vytvořit síť mateřských škol nabízejících ve svém školním vzdělávacím programu polytechnické vzdělávání, které vede nejenom ke kreativitě a k získání lepšího vztahu k rukodělné práci, ale také k zájmu o techniku kolem nás a v neposlední řadě učí děti dokončovat započatou práci.

Máme za to, že orientace školek na tuto oblast vytváří do  budoucna i  zajímavou konkurenční výhodu samotných mateřských škol, neboť je jisté, že současný populační boom bude ovlivňovat veliký zájem o mateřské školy již pouze několik let.

Na semináři vystoupí Ing. Ladislav Mihalovič z PREFA KOMPOZITY, a.s., která spolupracovala na zavádění polytechnické výchovy v MŠ Pramínek v Brně.  Společnost zvítězila v roce 2012 v soutěži Festival Česká inovace.

Výukový program Technické mateřské školy je složen z 5 vzdělávacích bloků a Soft Skills.

Vzdělávací bloky

  • Strojní oblast (dopravní prostředky)
  • Stavební oblast
  • Chemie
  • Biotechnologie
  • Hudební oblast

V případě zájmu zúčastnit se semináře prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti u Ing. Petry Sůrové na e-mailu petra.surova@upce.cz
nebo na telefonním čísle 466 036 677.

opvk_logo_color